Actiegroep tegenwind niet naar info-avonden windpark

Dinsdag 4 september 2012 14:44 door Helga Wiedijk

ESPEL - NOP Agrowind houdt vanavond en morgenavond informatiebijeenkomsten voor bewoners van de Noorder- en Westermeerweg. De omwonenden worden geïnformeerd over de komst van het Windpark Noordoostpolder. De avonden zijn in het kantoor van NOP Agrowind aan de Noordermiddenweg 1a in Espel.

De voorbereidingen voor de bouw van het windpark zijn in volle gang. NOP Agrowind schrijft dat de omwonenden er wellicht al wat van gemerkt hebben in de vorm van tijdelijke wegafsluitingen en een toename van het bouwverkeer. Tijdens de informatie-avonden willen de bouwers wat vertellen over planning, veiligheid en communicatie.

Tegenwind

De actiegroep Tegenwind heeft de omwonenden ook een brief gestuurd. Daarin wordt gemeld dat de komst van het windpark nog steeds niet zeker is: 'Er liggen namelijk nog bezwaren bij de Raad van State.'

'Wij gaan niet naar deze 'voorlichtingsavond' omdat we deze NOP Agrowindclub niet geloven en zeker niet vertrouwen', schrijft Tegenwind, 'Zij hebben namelijk nog geen enkel ogenblik de waarheid gesproken.'

De actiegroep schrijft dat de boeren er miljoenen aan verdienen: 'Bewoners aan de Noorder- en Westermeerweg die op 650 meter afstand van de geplande molens wonen, is ter compensatie een bedrag toegezegd van € 3000 bruto per jaar. Met deze fooi in de hand zult u moeten aanzien dat de waarde van uw woning dramatisch daalt.' Ook laakt men de verruiming van de geluidsnormen.


PvvP • Vrije Poldermensen