Niet nog meer windmolens

Woensdag 5 september 2012 18:32 door Helga Wiedijk

De provincie wil niet dat er nieuwe grote windmolenparken in het IJmeer of Markermeer worden gebouwd. Daarvoor bestaan wel plannen. Volgens gedeputeerde Anne Bliek staan er genoeg windmolens in Flevoland.

De provincie voorziet nu al in een kwart van de windenergieproductie in Nederland. Als er nieuwe molens moeten komen - wat het Rijk graag wil - dan moeten die in andere provincies worden gebouwd, aldus de gedeputeerde.

De provincies zijn daarover in overleg, maar dat vlot nog niet erg. Noord Holland heeft al laten weten geen nieuwe windmolens meer te willen bouwen. Mochten de provincies er niet uitkomen, dan kan het Rijk alsnog beslissen op welke locaties nieuwe windparken komen.


PvvP • Vrije Poldermensen