Cursus Canon Noordoostpolder

Zaterdag 8 september 2012 13:39 door Helga Wiedijk

SCHOKLAND - De Cursus Historie van de vereniging Vrienden van Schokland start zaterdag 15 september. Voor het seizoen 2012-2013 is het onderwerp: de Canon De Noordoostpolder.

In de cursus worden verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van de Noordoostpolder behandeld. Er worden in totaal 8 bijeenkomsten gehouden op zaterdagen van 11.00 tot 13.00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland. Opgave via hollestelle@xs4all.nl of tel.: 06 105 202 29.

De website voor de Canon de Noordoostpolder (www.canonnoordoostpolder.nl) werd op 5 juli jl. feestelijk gepresenteerd. Deze website biedt een totaaloverzicht van de geschiedenis van de Noordoostpolder.

Via de sporen van de laatste ijstijd, het Almere, de mensen van de Swifterbantcultuur naar de latere Zuiderzee. Vervolgens wordt Cornelis Lely behandeld en de erop volgende inpolderingen. De canon eindigt in het heden met de vragen rond windmolenparken.

Van de inhoud van de website wordt een boek gemaakt. Het boek verschijnt op 27 oktober en het zal ook dienst gaan doen als het cursusboek voor de Cursus Historie voor het seizoen 2012-2013.

De cursus opent op zaterdag 15 september met Harrie Scholtmeijer, mede-oprichter van de Stichting Canon De Noordoostpolder. Hij houdt een verhaal over het fenomeen van geschiedenis-canons in Nederland en de totstandkoming van deze canon in het bijzonder.

Bij de tweede bijeenkomst op 20 oktober komt Evert de Boer vertellen over de Sporen van de IJstijd.

Tijdens de derde bijeenkomst op 10 november vertelt Leo Voorberg over Droogmalen & Drooghouden.

Op zaterdag 8 december komt Hester Kuper vertellen over Het model van Christaller.

Op 12 januari 2013 vertelt Dirk Klaver over de Delftse School.

Op 9 februari komt Jan Mulder vertellen over het Uitgifteplan van Ter Veen. Op 9 maart spreekt Henk Wassink over de Gezondheidszorg & Onderwijs.

Als laatste komt Janny Bode op 6 april met een verhaal over de periode Van Landdrost naar Burgemeester.

De cursus wordt op zaterdag 27 april 2013 afgesloten met een groepsexcursie. Een deskundige gids neemt de cursisten mee langs een aantal markante plekken in de Noordoostpolder.


PvvP • Vrije Poldermensen