Updates

Do's and Don'ts Voor Nieuwe Raadsleden

Maandag 17 maart 2014 20:55

Hoe heb jij afgelopen jaren de raadsvergaderingen beleefd?
Met kromme tenen? Zittend op het puntje van je stoel? Knikkebollend? Popelend langs de zijlijn als burgerraadslid of nieuw op de lijst van jouw partij, want helemaal klaar voor het echte werk?

Aan de ervaring van afgelopen raadsperiode zijn door ondergetekende wat bespiegelingen gewijd, samengevat in "Do's & Don'ts Voor De Nieuwe Raad, tips van een scheidend raadslid".

Hartelijke groet van Helga Wiedijk

Lees verder »

Krachttermen

Donderdag 28 november 2013 15:34

Volgens beleidsmakers op het gebied van sociale zaken is Noordoostpolder één grote krachtcentrale, er ligt binnen onze gemeente een enorm krachtenpotentieel om aan te boren. Of wordt "eigen kracht" een soort bezweringsformule: als we die eigen kracht op papier nu maar vaak genoeg aan mensen toeschrijven, dan gaan ze die kracht zo niet ontwikkelen dan toch niet meer buiten zich claimen. Naar mijn mening wordt het gebrek aan kracht dat blijkt bij een hulpvraag overschreeuwd met uit hun krachten groeiende gemeentelijke krachttermen.

Zal de toekomstige praktijk zich zo hilarisch ontwikkelen als door mij in onderstaand verhaal geschetst? Ook een beetje in de richting is al niet meer om te lachen ....

Lees verder »

De dure keuken van Sonoy

Dinsdag 12 november 2013 14:15

Met een programmabegroting op de najaarsagenda zijn alle gemeenteraden natuurlijk in de weer met bezuinigingen. Op welke beleidsterreinen mag het wel wat minder en welke dossiers krijgen de hoogste prioriteit. Zeker het enorme takenpakket dat gemeenten erbij krijgen als gevolg van de Decentralisaties zal een enorme druk op de begroting leggen, aangezien het kabinet het overhevelen van verantwoordelijkheden onvoldoende financiert. Begrijpelijk dat gemeenteraden na een tijdje kaasschaven zich voor de taak gesteld achten echte keuzes te maken om structureel te kunnen bezuinigen. Zo niet de raad van Noordoostpolder.

Lees verder »

Vragen over Memo Stadshart

Donderdag 17 oktober 2013 15:28

Hoewel verklaard tegenstander van volbouwen van De Deel, ziet de Fractie Vrije Poldermensen er niets in om kritiek op college uit te oefenen in de vorm van verkiezingsretoriek. De Raad van State heeft het bestemmingsplan De Deel onherroepelijk gemaakt en dus moet het gemeentebestuur voort met planrealisatie. Wel meent de fractie een wijziging in de opstelling van het college te bespeuren op basis van de Memo stand van zaken Stadshart die de raad vandaag ontving. Met name de intrigerende zin: "Een goede aanpak door een open planproces met beter draagvlak is belangrijker dan het realiseren van een bedacht plan en het incasseren van de ingeboekte inkomsten." is voor de Fractie Vrije Poldermensen aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen.

Lees verder »

Collegereactie op vragen over "deal" gemeente - AHeijn

Dinsdag 17 september 2013 15:54

College heeft geantwoord op schriftelijke vragen van de Vrije Poldermensen naar aanleiding van berichtgeving door Omroep Flevoland over een vermeende deal tussen gemeente en AHeijn.

Voorlopige conclusie: had de redactie Omroep Flevoland niet beter eerst zelf het gemeentelijk verweerschrift kunnen lezen alvorens een aanbestedingsadvocaat te raadplegen?

Lees verder »

Welkom

Over de Vrije Poldermensen

De Partij van vrije Poldermensen is in 2009 opgericht door Dick Offringa en Theo Elschot die dan als respectievelijk secretaris en voorzitter samen met Gerard Groot (penningmeester) en Helga Wiedijk (algemeen bestuurslid) het bestuur van de partij vormen.

In 2010 verwerft de PvvP met meer dan 1000 stemmen een ruime raadszetel in de gemeenteraad van Noordoostpolder die wordt ingenomen door lijsttrekker Helga Wiedijk.

Vanaf dat moment is er naast een PvvP partijbestuur een PvvP raadsfractie bestaande uit: fractievoorzitter Helga Wiedijk en burgerraadsleden Dick Offringa en Theo Elschot.

Website Fractie Vrije Poldermensen vervangt in 2012 website Partij van vrije Poldermensen

In januari 2012 beëindigen Dick en Theo hun burgerraadslidmaatschap. Sindsdien functioneerde de 1-zetelpartij binnen de raad als eenmansfractie Vrije Poldermensen. Alle aspecten van het raadswerk werden behartigd door alléén Helga Wiedijk.

Deze website is in september 2012 in gebruik genomen door en in beheer van uitsluitend de FRACTIE Vrije Poldermensen c.q. Helga Wiedijk.

Deze pagina biedt geen informatie over bestuur of koers van de partij.

Vanaf 17 september 2013 maakt Helga Wiedijk niet langer deel uit van het bestuur van de PvvP.

Deze website houdt geen enkel verband met de website van de PvvP zoals die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014.


PvvP • Vrije Poldermensen