De dure keuken van Sonoy

Dinsdag 12 november 2013 14:15 door Helga Wiedijk

Met een programmabegroting op de najaarsagenda zijn alle gemeenteraden natuurlijk in de weer met bezuinigingen. Op welke beleidsterreinen mag het wel wat minder en welke dossiers krijgen de hoogste prioriteit. Zeker het enorme takenpakket dat gemeenten erbij krijgen als gevolg van de Decentralisaties zal een enorme druk op de begroting leggen, aangezien het kabinet het overhevelen van verantwoordelijkheden onvoldoende financiert. Begrijpelijk dat gemeenteraden na een tijdje kaasschaven zich voor de taak gesteld achten echte keuzes te maken om structureel te kunnen bezuinigen. Zo niet de raad van Noordoostpolder.

Die focust op de keuken van Sonoy. Die is zomaar door wethouder Ruifrok aan het restaurant cadeau gedaan. De raad ging het echter niet om de kostenpost, maar om het feit dat de raad niets verteld was over dat keukencadeau.

Voor de Fractie Vrije Poldermensen was onlangs ook de maat vol waar het de communicatie tussen college en raad betreft, getuige de tweede serie schriftelijke vragen n.a.v. de collegememo over De Deel waarmee ernstige kritiek op het college is geuit. Op het ontvangen van die vragen volgde een uitnodiging voor een gesprek met de wethouder dat donderdag 7 november plaatsvond en waarvan de uitkomst door college maandagochtend 11 november in de schriftelijke reactie werd bevestigd.

Juist omdat De Deel en de Poldertoren zulke gevoelige dossiers zijn waar bovendien heel veel geld mee gemoeid is, moet college alle zeilen bijzetten om helder en zuiver te blijven communiceren. Het is aan de raad het college in dat opzicht bij de les te houden. College zou bijvoorbeeld memoschrijvende beleidsadviseurs kunnen aanraden zich verder te bekwamen in de Hogere Memokunde. Opdat boodschappen niet versleuteld worden, maar een begrijpelijke vorm krijgen. We willen als raad geen berichten doorkrijgen die we als orakeltaal moeten ontcijferen.

De raad heeft het college echter helemaal niet bij de communicatieles willen houden. De raad wilde ook niet per se zelf die restaurantkeuken hebben. Nee, de raad wilde in tijden van bezuinigingen de dure beslissing nemen een wethouder naar huis te sturen.

Aan het besluit om wethouder Ruifrok niet langer zijn werk goed te laten doen hangt een prijskaartje. Dat prijskaartje maakt de keuken van Sonoy tot een hele dure keuken. Fracties van de raad van Noordoostpolder lijken dus niet zozeer bezig met de begroting, maar meer met hun eigen verkiezing in maart 2014.

28/11 15:34 Krachttermen

PvvP • Vrije Poldermensen