Vragen over Memo Stadshart

Donderdag 17 oktober 2013 15:28 door Helga Wiedijk

Hoewel verklaard tegenstander van volbouwen van De Deel, ziet de Fractie Vrije Poldermensen er niets in om kritiek op college uit te oefenen in de vorm van verkiezingsretoriek. De Raad van State heeft het bestemmingsplan De Deel onherroepelijk gemaakt en dus moet het gemeentebestuur voort met planrealisatie. Wel meent de fractie een wijziging in de opstelling van het college te bespeuren op basis van de Memo stand van zaken Stadshart die de raad vandaag ontving. Met name de intrigerende zin: "Een goede aanpak door een open planproces met beter draagvlak is belangrijker dan het realiseren van een bedacht plan en het incasseren van de ingeboekte inkomsten." is voor de Fractie Vrije Poldermensen aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen.


PvvP • Vrije Poldermensen