Dijk in gevaar

Woensdag 19 september 2012 2:30 door Helga Wiedijk

De graafwerkzaamheden bij de Westermeerdijk in Noordoostpolder zijn zes weken geleden stilgelegd, omdat er gevaar bestond voor de dijk en de mensen die er aan het werk waren. Dat meldt energiebedrijf Tennet dat er sleuven graaft voor de aanleg van kabels. Deze zijn nodig om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

De waterdruk vanuit het IJsselmeer was zo hoog dat het onverantwoord was om door te gaan. Bij de start van de werkzaamheden baseerde Tennet zich op aannames van Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland. Die bleken niet te kloppen.

De werkzaamheden worden binnenkort hervat. De capaciteit om het water weg te pompen is verhoogd. Het water dat nu omhoog komt wordt teruggepompt in het IJsselmeer.


PvvP • Vrije Poldermensen