Tennet: dijken waren niet in gevaar

Woensdag 19 september 2012 15:52 door Helga Wiedijk

De Westermeerdijk is niet in gevaar gekomen door graafwerkzaamheden voor de aanleg van Windpark Noordoostpolder. Dat zegt energiebedrijf TenneT na kritiek van het waterschap Zuiderzeeland.

Woensdagochtend verklaarde een woordvoerder dat werkzaamheden van TenneT waren stilgelegd vanwege het gevaar voor de dijken en de veiligheid van de bouwvakkers. Bij de graafwerkzaamheden kwam veel meer water naar boven dan van te voren berekend was. Het graven van sleuven voor stroomkabels voor de windmolens lag daarom al zes weken stil.

Nu blijkt dat de woordvoerder van TenneT het niet goed had begrepen. Er was wel een risico voor de medewerkers, maar de dijken kwamen niet in gevaar. Het waterschap Zuiderzeeland, verantwoordelijk voor de veiligheid, spreekt van "bangmakerij".

Het extra water wordt nu bestreden met zwaardere pompen, die het water rechtstreeks lozen in het IJsselmeer.


PvvP • Vrije Poldermensen