Ondernemers moeten meer bijdragen aan VVV

Maandag 24 september 2012 15:10 door Helga Wiedijk

EMMELOORD - De recreatieve ondernemers zullen meer moeten bijdragen aan de VVV Noordoostpolder. Dat is de mening van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente draagt het leeuwendeel bij.

'De recreatieve ondernemers hebben tot nu toe te weinig bijgedragen', aldus wethouder Andries Poppe. 'Er ligt voor hen ook een opgave om de VVV in stand te houden. Want wat is een VVV zonder recreatieve ondernemers en andersom?'

Het bureau Leiseure Result heeft in opdracht van de gemeente een adviesrapport voor de doorontwikkeling VVV gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat de taken van de VVV meer afgestemd moeten worden op de hedendaagse eisen van de recreant en toerist.

'Het takenpakket is nu teveel gericht op de fysieke bezoekers en te weinig op de arrangementen en websitebezoek. Mensen gaan niet meer de VV om een vakantie te boeken, dan doen ze thuis via het internet. Dan moet je de consumenten ook daar benaderen om ze naar hier te lokken.'

Daarmee staat de huisvesting van de VVV ter discussie. 'Bovendien nopen de ontwikkelingen rond De Poldertoren dat ze eruit moeten', aldus de wethouder. Een fysiek punt is echter onontbeerlijk. 'We willen de kosten drukken door de VVV elders onder te brengen.'

Leisure Result heeft tevens een idee op hoofdlijnen uitgewerkt voor een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich bezighouden met gebiedsmarketing. Het gaat om een soort 'marketingsfederatie' waarin organisaties als StEP, de BAN en RONOP kunnen participeren.


PvvP • Vrije Poldermensen