Ruimte voor kunst in Noordoostpolder

Maandag 24 september 2012 16:03 door Helga Wiedijk

Ruimte voor kunst in Noordoostpolder is er momenteel niet wat CDA, VVD, D66 en PU betreft. Deze raadsfracties torpedeerden het voorgestelde collegebeleid in de raadsvergadering van 20 september om via een percentageregeling en professionele adviescommissie uitvoering te geven aan het beleid Kunst in openbare ruimte. Deze fracties stellen, overigens zonder enige onderbouwing vanuit een beleidsvisie, dat er best nog meer bezuinigd kan worden op Kunst & Cultuur. Desgevraagd kon de initiatiefnemer, de fractie CDA, in de raad niet aangeven wat de gevolgen zullen zijn van het verlagen van de bovengrens van het budget voor Kunst & Cultuur. Men weet dus niet waar men toe besloten heeft. Onverantwoord vindt de fractie Vrije Poldermensen.

In de commissie Samenlevingszaken van 6 september gaf de fractie Vrije Poldermensen aan dat het college meer beleidsruimte moest krijgen en kondigde amendementen aan die in de raad werden voorgesteld. Een amendement om een beleidsuitgangspunt toe te voegen en een amendement om de ondergrens van het budget te verlagen. Beide amendementen werden door het college overgenomen tijdens de raadsvergadering.

Deze ondersteuning van collegebeleid mocht echter niet baten: collegepartijen CDA en D66 hadden er geen moeite mee een streep te zetten door de uitvoering van kunst & cultuurbeleid. De VVD ook niet, maar daar kijken we niet gek van op, die fractie maakt er een sport van om zonder enige relatie met een beleidsvisie het rode potlood door begrotingen te halen.

Tot overmaat van ramp werd een amendement van D66 aangenomen dat stelde dat de Adviescommissie Kunst in openbare ruimte tenminste drie leden uit Noordoostpolder moet bevatten. Op de vraag van de PvvP waarom D66 niet in de eerste plaats voor kwaliteit kiest i.p.v. inwoners van Noordoostpolder kwam de reactie dat D66 ervan overtuigd is dat er voldoende kwaliteit is onder kunstenaars in Noordoostpolder. Antwoord op de vraag waar die overtuiging op gebaseerd was moest D66 schuldig blijven.

Waarom zou er over kunst in Noordoostpolder per sé geadviseerd moeten worden door Noordoostpolderkunstenaars of kunstkenners? Zeggen we ook dat toneelvoorstellingen in Noordoostpolder alleen moeten worden gegeven door lokale gezelschappen? Musici van buiten de polder hoeven we niet, want we hebben al La Mascotte? Kunst is per definitie niet lokaal.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het college gaat kijken wat het effect is van het aangenomen CDA-amendement op het kunst en culltuurbeleid en wacht met instellen van een Adviescommissie. De fractie Vrije Poldermensen zal zich op de hoogte stellen van de schadelijke gevolgen zodra die duidelijk zijn en daar zonodig de raad mee confronteren.


PvvP • Vrije Poldermensen