Emmeloord hét koopcentrum tussen Zwolle en Leeuwarden!

Vrijdag 14 december 2012 16:47 door Helga Wiedijk

In de raadsvergadering van 13-12-2012 heeft college in reactie op vragen van de PvvP de woordvoerder van de groep verontruste winkeliers, wiens bezwaar gemeente niet heeft kunnen weerleggen naar oordeel van de Raad van State op een belangrijk onderdeel van hun beroep, nog weer eens expliciet in de ban gedaan. De voorlopig nog gelijkhebbende bezwaarmakers mogen niet met expertise constructief meedenken over de opzet van een nieuw onderzoek naar hoeveel uitbreidingsruimte (winkelvloeroppervlak) gelegitimeerd wordt door een aangetoonde behoefte aan die uitbreiding.

College heeft tot nu toe op geen enkel moment toegegeven dat niet aangetoond is dat er behoefte is aan uitbreiding winkelvloeroppervlak op De Deel in de omvang die het bestemmingsplan beoogt. Gemeente moet aantonen dat er méér dan 79% binding is van kopers aan het winkelcentrum Emmeloord. Die 79% binding bestaat namelijk al in de uitgangssituatie (dus vóór uitbreiding bvo op De Deel). Het kan niet anders of college ontleent het megalomane geloof dat Emmeloord het winkelcentrum tussen Zwolle en Leeuwarden kan worden aan Provastpropaganda. De voorzitter van de laatste zitting van de Raad van State over Bestemmingsplan De Deel liet zich ontvallen dat geloof alvast niet te delen.

College polariseert!

Te treurig voor worden dat college een gelegenheid niet heeft aangegrepen tot smeden van eenheid onder belanghebbenden bij omvang uitbreiding bvo op De Deel. Daarentegen is college bezig sterk te polariseren. Onder ondernemers van Emmeloord hebben we tegenwoordig de goeden en de kwaaien. College is qua ondernemersoverleg georiënteerd op de BAN. Prima! Maar door zodanig in de ban van de BAN te zijn om tegen de 40-50 winkeliers die méér verontrust waren dan de BAN te zeggen: gaat u vooral uw betrokkenheid uiten via de BAN, dat is verhoudingen op scherp zetten!

Terwijl college er juist belang bij zou hebben om de vermeende 'vijand' binnen boord te halen. Want wat gaat er gebeuren wanneer de bezwaarmakers reden menen te hebben te twijfelen aan de onderzoeksuitkomsten die 'het onafhankelijke bureau' zal rapporteren? Dan gaan de verontruste winkeliers tegen dat rapport in beroep. En reken maar dat de expertise om zwakke plekken (zodra die er ook werkelijk zijn) in een onderzoek c.q. rapport te vinden er is en dat die zwakke plekken tegenover de Raad van State aangetoond zullen worden.

Detail: het onafhankelijke bureau is afhankelijk van het soort opdracht die college geeft. Op vragen van de PvvP over de aard van de onderzoekssystematiek m.b.t. het nieuwe onderzoek weigert college in te gaan.

Kortom: college houdt op dossier De Deel niet alleen polarisatie binnen de raad (coalitie - oppositie) in stand, maar zet met de zwart-wit opstelling en uiterst ondiplomatieke uitspraken richting de verontruste winkeliers ook nog eens aan tot polarisatie binnen het geheel van ondernemers in Noordoostpolder.


PvvP • Vrije Poldermensen