Motie Onderzoek Kooporiëntatie Emmeloord-centrum

Donderdag 13 december 2012 10:32 door Helga Wiedijk

De fractie Vrije Poldermensen dient een Motie Onderzoek Kooporiëntatie in.

Daarmee dragen we het college op:

1. een begeleidingscommissie in te stellen t.b.v. het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar behoefte aan uitbreidingsruimte voor detailhandel en dús naar onderzoek naar kooporiëntatie;

2. ten behoeve van de opzet van het onderzoek naar behoefte aan uitbreidingsruimte voor detailhandel en dús naar onderzoek naar kooporiëntatie, vertegenwoordiging van winkeliers in wiens beroep de RvS is meegegaan uit te nodigen voor deelname aan een begeleidingscommissie;

3. per direct een verlenging van de termijn van 16 weken aan te vragen bij de Raad van State met als motivatie dat er meer tijd nodig is voor het uit te voeren onderzoek/ veldwerk waarvan de uitkomst moet leiden tot herstellen van het gebrek of een gewijzigde planregeling


PvvP • Vrije Poldermensen