RvS uitspraak De Deel: college krijgt steeds méér uit te leggen

Woensdag 12 december 2012 14:57 door Helga Wiedijk

Direct na bekendmaking van de (tussen)uitspraak van de Raad van State over Bestemmingsplan De Deel heeft de fractie Vrije Poldermensen de tekst van de uitspraak geanalyseerd en er schriftelijke vragen over gesteld. Vanmiddag stuurde college de antwoorden. Kennelijk interpreteert college de Beslissing van de RvS anders dan ik. Als ik als onderdeel van de Beslissing lees "draagt de raad van de gemeente Noordoostpolder op om binnen 16 weken na de verzending van deze tussenuitspraak: - alsnog onderzoek op basis van actuele gegevens te doen naar de behoefte aan uitbreidingsruimte voor detailhandel en te bezien of het besluit van 10 november 2011 in het licht van de uitkomsten van dit onderzoek in stand kan blijven;" dan denk ik aan een nieuw onderzoek. Zo niet het college.

College stelt: "Er wordt niet om een nieuw onderzoek gevraagd, maar om aanvullend onderzoek op basis van onder meer actuele gegevens."

Wat ook opvalt als bijzonder eigenaardig, is dat college expliciet niet in gesprek wil met Gerrit Sluiskes. Nota bene de vertegenwoordiger van de winkeliers van Emmeloord die met zijn beroepschrift gelijk heeft gekregen van de Raad van State! De heer Sluiskes heeft gemeente uitdrukkelijk opgeroepen te voorkomen dat gemeente en groep Sluiskes wéér tegenover elkaar komen te staan en middels deelname aan een begeleidingscommissie van een DPO onderzoek te zorgen dat er een rapport komt waarvoor breed draagvlak is.

Lees hier de collegereactie op vragen van de fractie Vrije Poldermensen over de uitspraak van de Raad van State over Bestemmingsplan De Deel.


PvvP • Vrije Poldermensen