Het echte Brandweerkazerneverhaal

Vrijdag 18 januari 2013 15:44 door Helga Wiedijk

Lees hier de brief van gemeente Noordoostpolder aan Brandweer Flevoland. Weliswaar lijkt deze brief te bevestigen wat door het college gesteld is in antwoord op schriftelijke vragen van de Vrije Poldermensen, ware het niet dat er nog geen brief van de Brandweer Flevoland boven water is met bevestiging van de gemaakte afspraken. Tot die tijd heeft deze brief dus slechts de status van een eenzijdige gemeentelijke bewering. En wat te denken van het gespreksverslag van aug. 2011 tussen gemeente en Brandweer Flevoland? Is dit verslag formeel van de kant van Brandweer Flevoland bevestigd? Het verbaast me dan ook niet dat de VVD erover denkt de zaak te onderzoeken. Ook de fractie Vrije Poldermensen is benieuwd naar het echte Brandweerkazerneverhaal.


PvvP • Vrije Poldermensen