Brandweerkazerneverhaal in vragenhalfuur raad

Dinsdag 22 januari 2013 15:57 door Helga Wiedijk

De burgemeester spreekt vanmiddag met brandweercommandant Gerrit Spruit. Tenzij we vóór de raadsvergadering van donderdagavond horen "de brandweer betaalt 100% zeker wat wij als gemeente meenden te hebben afgesproken", is de fractie Vrije Poldermensen voornemens in het vragenhalfuur onderstaande vragen te stellen.

Vragenhalfuur kosten vergroten brandweerkazernes raad 24/1

Graag duidelijkheid over de functie van de gesprekspartner namens de Brandweer Flevoland: was deze in de positie om de vermeende afspraken te maken met gemeente of kan deze gesprekspartner overruled worden door iemand anders van de Brandweer Flevoland. Zo ja door wie in welke functie. M.a.w. kan enerzijds "de brandweer" akkoord zijn met afspraken en anderzijds "de brandweer" zeggen niets te weten van afspraken?

Hoe valt een interval van ruim een jaar te verklaren tussen mailtje waarin staat dat er inderdaad besproken is wat er besproken is en een brief waarin gemeente de afspraken nog eens op een rijtje zet? M.a.w. waarom heeft gemeente tussen september 2011 en oktober 2012 zelf niet actief geïnformeerd? En waarom heeft gemeente niet een formele afspraakbevestiging of formele overeenkomst afgedwongen?

Zou gemeente zelf geen kosten hebben i.v.m. de verbouwing, wanneer gemeente een formele afspraakbevestiging of schriftelijke overeenkomst van de kant van de brandweer zou hebben? M.a.w. welke middelen heeft gemeente nu om het nakomen van afspraken af te dwingen of erkent de brandweer de afspraken niet en draait gemeente om die reden voor de kosten op?


PvvP • Vrije Poldermensen