Laat uw stem horen!

Woensdag 30 januari 2013 14:48 door Helga Wiedijk

Welke kant wilt u op?

Noord, Oost of West... Natuurlijk blijft het in

Noordoostpolder best. Maar het ministerie van

Binnenlandse Zaken wil de provincies herindelen.

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben; ook

voor Noordoostpolder. Flevoland wordt mogelijk

met Utrecht en Noord-Holland samengevoegd.

Samen vormen ze dan de eerste Randstedelijke

provincie.

Ga in gesprek met de gemeente. Laat uw stem horen!


PvvP • Vrije Poldermensen