Raadsvoorstel Scenariokeuze Poldertoren

Woensdag 20 februari 2013 14:22 door Helga Wiedijk

Vandaag ontving de commissie Woonomgeving het Raadsvoorstel Scenariokeuze Poldertoren en achterliggende stukken.


PvvP • Vrije Poldermensen