Hoe verschillend zullen concept- en definitief rapport zijn?

Woensdag 20 februari 2013 16:37 door Helga Wiedijk

Uit het persbericht van gemeente:

"BAN en Gemeente Noordoostpolder blijven constructief samenwerken aan Stadshart Emmeloord"

'Wij hebben gisteren kennis genomen van de publicaties van omroep Flevoland waarbij melding is gemaakt van de conclusies van BAN inzake het lopende onderzoek van adviesbureau Seinpost naar de detailhandelsruimte in Emmeloord Centrum. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State."

En:

"BAN en de Gemeente zullen, ieder vanuit zijn eigen perspectief en verantwoordelijkheid, uiteindelijk een zelfstandige positie innemen. We hechten eraan om te benadrukken, dat de constructieve samenwerking ook in de toekomst zal worden gecontinueerd. Hierbij zullen nog strakkere werkafspraken worden gemaakt over de kring waarbinnen stukken kunnen worden gedeeld. Dit is helaas noodzakelijk gebleken."

Tot zover het persbericht.

De laatste zin slaat op het uitlekken van de brief van BAN waarmee BAN reageert op het conceptrapport van bureau Seinpost dat een DPO heeft uitgevoerd.

Toch interessant dat wij nu allemaal de reactie van BAN op het conceptrapport van bureau Seinpost kennen: als in het definitieve rapport blijkt dat BAN ineens is bijgedraaid t.a.v. het bestemmen van het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak, is BAN niet geloofwaardig en als blijkt dat er tussen concept en definitief rapport van Seinpost een aanmerkelijk verschil zit, dan is bureau Seinpost, lees: college, niet geloofwaardig.


PvvP • Vrije Poldermensen