Nóg zo'n goed rekenkamercommissierapport!

Vrijdag 30 november 2012 17:17 door Helga Wiedijk

Het project Poldertoren houdt nauw verband met het project Emmeloord-centrum. Nu het rapport over de Poldertoren nieuws is, is het goed om te beseffen dat er ook een uitstekend rekenkamercommissierapport uit 2009 is over het Stadshart: "Emmeloord Centrum centraal Onderzoek naar de financiële beheersing van het centrumplan Emmeloord"

Cruciaal is de constatering van het feit:

Gemeente Noordoostpolder makkelijke prooi voor projectontwikkelaar

"In de stukken wordt vanaf het Masterplan gesproken over een markttoets en de beoogde samenwerking met een private partij. Het oorspronkelijke formele besluit hierover is in het onderzoek niet getraceerd."

Uiteraard viel dat formele besluit niet te traceren, aangezien toenmalig portefeuillewethouder Mulder op eigen houtje en niet gehinderd door enige kennis die markttoets bedacht had. Inzet bij de markttoets was het toentertijd voorliggend Masterplan: een integrale visie op Emmeloord-centrum, van Poldertoren tot Golfslag, door stedenbouwkundig bureau Heeling-Krop-Bekkering.

Provast zei: dat Masterplan kan niet uit gemeente, Provast heeft een veel beter plan voor u! Gemeente gooide, niet gehinderd door enige kennis, het Masterplan in de prullenbak en Provast haalde de krenten uit de pap door alleen de duurste grond van Emmeloord te ontwikkelen: De Deel.


PvvP • Vrije Poldermensen