Regeerakkoord slecht voor sociale woningbouw

Maandag 3 december 2012 11:41 door Helga Wiedijk

EMMELOORD - Ton Beurmanjer, directeur van Mercatus zegt ontzet te zijn over de plannen van het regeerakkoord om per 1 januari 2012 belasting te gaan heffen over verhuur van woningen.

'Dit voorgenomen beleid is een ramp voor onze huurders', zegt directeur Ton Beurmanjer van Mercatus. 'Het zou betekenen dat wij moeten bezuinigen op het onderhoudsbeleid, dat we renovatie- en nieuwbouwplannen in de kast moeten zetten.'

Huurverhoging is volgens Beurmanjer geen oplossing, 'los van het feit dat de rekening op die manier bij de mensen met de laagste inkomens zou komen te liggen'.

Woningcorporaties krijgen bovendien te maken met een extra lastenverzwaring doordat de corporatie Vestia in de problemen is geraakt.

De corporatie uit het westen van het land heeft gespeculeerd met ingewikkelde financiële producten en daardoor verlies geleden. 'Wanbeleid', volgens Beurmanjer. Dit verlies moet volgens de wet door alle woningcorporaties worden gedragen.

Beurmanjer reageert: 'Als we alleen maar geld moeten afdragen, zonder dat het iets voor onze huurders oplevert, dan betekent het dat we afstevenen op een faillissement'.

'Niet alleen bij ons, maar het faillissement van de hele branche. Dit overheidsbeleid zet alles op slot en maakt een einde aan de sociale huisvesting.'

De directeur van Mercatus hoopt dan ook dat naast de corporaties en de brancheorganisatie ook de huurders en huurdersverenigingen, in opstand komen tegen dit voorgenomen overheidsbeleid.

'Alleen als we gezamenlijk uitleggen dat dit beleid desastreuze effecten heeft, dan maken we kans het tij nog te keren. En anders zie ik het somber in. Het gaat om mensen die aangewezen zijn op sociale woningbouw om betaalbaar te kunnen wonen. Op deze manier is dat in de toekomst niet meer mogelijk.

Andere oplossingen

Op de vraag of hij alternatieven heeft, zegt Beurmanjer dat Mercatus aan de vooravond staat van grootschalige herstructurering van haar oudere woningbezit. 'Door daar in te investeren vloeien er inkomsten, zoals BTW, naar de schatkist. En kunnen bouwbedrijven omzet en winst maken. En daarmee hun personeel aan het werk houden. '

Investeringsafspraken met corporaties levert volgens Beurmanjer het rijk geld op, houdt de sociale volkshuisvesting op peil en zorgt voor werkgelegenheid.

'Dat ook corporaties in deze tijd een bijdrage leveren aan de rijksbegroting staat niet ter discussie. Maar de wijze waarop kan ook zonder schade en zonder verliezers.'


PvvP • Vrije Poldermensen