Polen mogen nu overal wonen

Woensdag 15 augustus 2012 17:30 door Helga Wiedijk

EMMELOORD - Arbeidsmigranten die langer blijven, mogen in de dorpen gaan wonen. 'Daar kunnen maatschappelijke en horecagebouwen in aanmerking komen voor huisvesting, evenals eensgezinswoningen', meldt de gemeente.

Volgens de gemeente werken er ieder jaar gemiddeld 2.600 arbeidsmigranten in de Noordoostpolder. Tot nu toe was het beleid om die mensen in grote 'Polenhotels' onder te brengen. De gemeente heeft vorig jaar zelfs enkele eengezinswoningen, waar arbeidsmigranten waren gehuisvest, laten ontruimen.

Een heel andere koers

Het college van B en W heeft deze week besloten om nu een heel andere koers te gaan varen: 'Om hen passende verblijfsmogelijkheden aan te bieden komen er meer mogelijkheden voor huisvesting in het buitengebied en in de dorpen.'

'Wie kort in Nederland blijft en dicht bij het werk wil zijn, kan terecht in grotere opvanglocaties of in pensions in het buitengebied. Wie langer blijft, vindt huisvesting in dorpen', aldus de gemeente.

Integratie

De gemeente hoopt dat arbeidsmigranten zo veel mogelijk deelnemen aan de samenleving: 'Hoe langer migranten blijven, hoe meer mogelijkheden zij krijgen te integreren. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe beleid Arbeidsmigranten.' Wethouder Wouter Ruifrok: 'Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze gemeente. Zij verdienen een goede begeleiding in huisvesting, onderwijs en de Nederlandse cultuur.'

In het nieuwe beleid schept de gemeente extra mogelijkheden voor integratie: 'Er komt meer huisvesting op maat, migranten krijgen een introductie in de Nederlandse taal en cultuur en zij worden uitgenodigd mee te doen aan activiteiten in de samenleving. Kinderen die moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal, krijgen extra ondersteuning.'

De gemeente gaat met de regels aan de slag zodra de raad met het kader instemt. De regels komen eind september in de gemeenteraad.


PvvP • Vrije Poldermensen