Provinciefusering - Nota van bevindingen Noordoostpolder

Vrijdag 1 maart 2013 15:55 door Helga Wiedijk

Op 11 maart 2013 behandelt de raadscommissie de Nota van bevindingen ten behoeve van een standpuntbepaling van de raad in het Traject Noordoostpolder in Landsdelen.

In het bijbehorende raadsvoorstel is het besluit:

1.Kennis nemen van de Nota van Bevindingen;
2.Onderschrijven van de conclusies en de gedane aanbevelingen overnemen;
3.Het besluit van de raad schriftelijk toezenden aan de gemeente Urk, de provincie Flevoland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de Eerste en Tweede Kamer.


PvvP • Vrije Poldermensen