"Evenementenbeleid" Wat een verrassing! #not

Woensdag 13 maart 2013 16:03 door Helga Wiedijk

Daags na de behandeling in raadscommissie Woonomgeving van het raadsbesluit waarin het evenemententerrein, lees: locatie toekomstige Parkeerplaats Poiesz, als evenemententerrein is geschrapt uit het bestemmingsplan om bezwaren van omwonenden tegen geluidsoverlast te ontlopen, geeft gemeente alvast een op besluitvorming rondom evenementenbeleid anticiperend schot voor de boeg.

Wat een verrassende kijk op de toekomstige Parkeerplaats Poiesz op De Deel, die is: "na de verbouwing minder geschikt voor grote evenementen." Geen grote evenementen meer op De Deel. Wie had dat verwacht!

Tegelijkertijd denkt college met dit standpunt goede sier te maken richting bewoners van De Residence door simpelweg het artikel dat betrekking heeft op geluidsnormen uit het bestemmingsplan te schrappen. Lees hier het betoog dat de heer Eggens namens de bewoners van De Residence hield in raadscommissie Woonomgeving.

De heer Eggens voegde, als reactie op de beantwoording door college van vragen, daar vandaag per mail nog aan toe: "De laatste indruk die mij overbleef uit de beantwoording was de houding van: "Och op zijn vroegst, als het plan doorgaat, speelt dit allemaal in 2016. Waar maakt men zich nu druk om. Het evenemententerrein komt er toch wel". Geen goede laatste indruk en dit doet voor de toekomstige rechtszekerheid vrezen."


PvvP • Vrije Poldermensen