Raad van State kritisch over centrumplan Emmeloord centrum

Dinsdag 21 augustus 2012 17:27 door Helga Wiedijk

DEN HAAG - Een dag hard zweten voor de gemeente Noordoostpolder. Dat bleek vandaag tijdens een zeer lange rechtszitting bij de Raad van State. Daar deden de advocaat van de gemeente en een reeks deskundigen alle moeite om het bestemmingsplan voor de vernieuwing van het winkelcentrum van Emmeloord overeind te houden. Waarschijnlijk tevergeefs.

De rechters van de Raad kregen op tal van hun vragen een nauwelijks bevredigend antwoord. De gemeente mag er op rekenen dat zeker de regeling voor het evenemententerrein op De Deel zal worden vernietigd door de Raad. Vanwege een andere inrichting komt dit terrein op nauwelijks10 meterafstand van wooncomplex Residence De Deel te liggen.

Ondanks die korte afstand vond de gemeente het niet nodig om een geluidsonderzoek te doen, zodat de gevolgen van de evenementen voor de bewoners niet in kaart zijn gebracht. Volgens de advocaat van de gemeente zullen de milieuregels in de toekomstige situatie voldoende bescherming kunnen bieden.

Maar de rechters van de Raad stelden dat de gemeente ook vooraf moet bezien of een terrein met veel lawaai op zo'n korte afstand van de woningen ruimtelijk wel verantwoord is. Een geluidsonderzoek had dus eigenlijk niet mogen ontbreken. Verder werd door de gemeente ook geen aandacht besteed aan de veilige woonomgeving voor de bewoners van De Deel. Ook dat meent de gemeente later via andere regels te kunnen regelen.

Mosterd na de maaltijd

Dat zal de Raad waarschijnlijk niet accepteren. Intussen is er wel een nieuw evenementenbeleid door de gemeente opgesteld, aldus de advocaat. Dat lijkt in dit geval echter als mosterd na de maaltijd. De Raad van State kijkt namelijk naar wat er was geregeld op het moment dat de gemeenteraad het plan voor de centrumvernieuwing vaststelde. Wat er daarna aan verbeteringen kwam, telt in principe niet mee.

De voorzitter van de Raad zette ook grote vraagtekens bij de beslissing van de gemeente om de maximumsnelheid in het gebied te verlagen van 50 naar30 kilometerper uur. Die verlaging is op zich voordelig voor de buurtbewoners. Maar met die maatregel voorkomt de gemeente ook dat er strenge geluidseisen gaan gelden in het gebied. Die eisen zouden wellicht de uitvoering van het plan kunnen blokkeren.

De raadsvoorzitter vroeg zich daarom hardop af of dit misschien de ware reden was voor de gemeente om de maximumsnelheid te verlagen. Een andere reden had hij namelijk niet kunnen vinden in het dossier. Maar volgens de advocaat was die reden er wel, al kon hij die niet aanvoeren tijdens de zitting.

Omstreden besluit

Overigens staat het verkeersbesluit waarin de snelheidsverlaging wordt geregeld, nog ter discussie. Op 11 september buigt de rechtbank Zwolle-Lelystad zich nog over dit zeer omstreden besluit, waarop ook de gemeentelijke bezwarencommissie veel kritiek had.

De Raad vond het verder vreemd dat dit verkeersbesluit niet samen met het bestemmingsplan was vastgesteld. Als straks de rechtbank dit verkeersbesluit onderuit haalt, dan zit de gemeente met een levensgroot probleem. Dit verkeersbesluit is namelijk cruciaal voor het overeind blijven van dit bestemmingsplan, aldus de voorzitter van de Raad.

De uitspraak volgt over enkele maanden.


PvvP • Vrije Poldermensen