Standpuntbepaling Provinciale Herindeling.

Vrijdag 22 maart 2013 18:10 door Helga Wiedijk

Er zijn nieuwe stukken beschikbaar met betrekking tot het agendapunt 'Resultaten stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling' dat maandag 25 maart 2013 behandeld wordt in de raad.

In het Voortgangsbericht van de Stuurgroep Standpuntbepaling provinciale herindeling komt tot uitdrukking waarom de stuurgroep Noordoostpolder na overleg met Urk is gekomen tot een amendering van het raadsvoorstel zoals dat in commissie BFE is behandeld.

De tekst van het amendementsvoorstel is vandaag (burger)raadsleden Noordoostpolder toegezonden.

Op Urk wordt volgende week een soortgelijke amendering van het Urker raadsvoorstel over dit onderwerp bij de gemeenteraad van Urk in behandeling gegeven. De gemeenteraad van Urk neemt volgende week donderdag een besluit.


PvvP • Vrije Poldermensen