Amendementen raadsvoorstel De Deel

Maandag 25 maart 2013 9:03 door Helga Wiedijk

De opdracht van de Raad van State luidt: toereikend te motiveren dat de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is, dan wel een gewijzigde planregeling vast te stellen. De kans bestaat dat wanneer aan deze opdracht niet wordt voldaan de Raad van State besluit het bestemmingsplan te vernietigen. Het risico van vernietiging van het bestemmingsplan zal de raad willen vermijden.

De Fractie Vrije Poldermensen is van mening dat op basis van de rapportage van Seinpost niet toereikend gemotiveerd kan worden dat de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. Wij zijn tot die mening gekomen na analyse van het rapport van Seinpost, na analyse van de antwoorden van Seinpost op vragen van de Vrije Poldermensen en op basis van eigen berekening van een aanvaardbare maximale omvang van het winkelvloeroppervlak op De Deel.

De PvvP dient twee amendementen in om het raadsvoorstel Tussenuitspraak Raad van State De Deel meer kans van slagen bij de RvS te geven: óf de omvang van het winkelvloeroppervlak kleiner óf een commissie waarin winkeliers vertegenwoordigd zijn stelt vooraf een plan van aanpak op en geeft bindende adviezen.

Interessant is overigens dat Seinpost zélf het absoluut raadzaam acht om vanwege bestaande onzekerheden de inventarisatie naar de ambities van de huidige ondernemers en de interesse van nieuwe ondernemers voorafgaand aan de bouw uit te voeren.


PvvP • Vrije Poldermensen