Stukken Catshuisberaad openbaar

Maandag 23 april 2012 15:17 door Helga Wiedijk

KABINETSCRISIS: Alle stukken Catshuisberaad en val kabinet nu openbaar.

Aanbiedingsbrief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer bij afschrift van de brief aan koningin Beatrix over het ontslag van het kabinet;

Pakket maatregelen Catshuisberaad;

Toelichting Pakket maatregelen Catshuisberaad;

Opties budgettaire consolidatie.

Bijgevoegd zijn enkele stukken die betrekking hebben op de afgebroken

onderhandelingen (het financiële pakket en bijbehorende toelichting, de

doorrekening van het Centraal Planbureau en een document dat bij aanvang van

de onderhandelingen als technische basis diende).

Heden heeft de ministerraad vergaderd over de ontstane situatie. Het kabinet

weet zich thans niet langer voldoende verzekerd van de vereiste parlementaire

steun om te doen wat nodig is voor onze staatshuishouding.


PvvP • Vrije Poldermensen