Fractie Vrije Poldermensen voortijdig met reces

Maandag 11 juni 2012 10:23 door Helga Wiedijk

Maandagavond 4 juni was er een fotoshoot waarbij verschillende raadsfracties afzonderlijk werden gefotografeerd ten behoeve van de gemeentelijke website. Als eerste werd de fractie CU/SGP gefotografeerd bij de fontein voor het gemeentehuis. Wederom lijkt de fotograaf lijkt te kiezen voor de insteek "ongedwongen opstelling". Wederom, want op een eerder gemaakte foto van de hele raad in de raadszaal wordt door raadsleden al vrijmoedig op tafels gestaan. Zo werd dus een fractie losjes gegroepeerd op en bij de waterrand.

Vervolgens was de fractie Vrije Poldermensen aan de beurt. Aan de fractie het verzoek van de fotograaf: "wilt u op het muurtje gaan liggen?" Dat wilde ik niet. Ik wil wel als fractie en als raadslid serieus genomen worden. Maar er valt qua beeld dus weinig aan de fractie Vrije Poldermensen te groeperen: ik sta er alleen voor. Vóór het gemeentehuis geeft dat niet, maar in het gemeentehuis is het een ander verhaal. Om, zijnde 1zetelpartij, zelf alle commissies met alle dossiers proberen te behappen, alle themabijeenkomsten, werkbezoeken e.d. bij te wonen en dan ook af en toe nog iets inhoudelijks te berde te brengen, heeft afgelopen twee jaar een behoorlijke wissel getrokken op mijn mentale veerkracht. Want je moet overal wat van vinden. Bij het vertrek van de twee burgerraadsleden van de Vrije Poldermensen begin dit jaar, leek het me dan ook verstandig om in elk geval de communicatie met de inwoners (want daar bedoel je tenslotte iets voor te doen!) over onderwerpen die spelen, beter mogelijk te maken door een meer interactieve website te maken. Die werd begin april opgeleverd, maar ik ben er nog niet aan toegekomen bestanden over te zetten en de nieuwe website online te brengen, zelfs daar is de puf niet meer voor. Tijd dus, om voortijdig aan het reces te beginnen en de zomermaanden te gebruiken om te proberen op alle fronten orde op zaken te stellen.

Mening over actualiteiten (volgt in week 23, 2012)

Op dit moment liggen er nog wel wat onderwerpen met losse eindjes, die ..... ik als zodanig los moet laten. Ik wil niettemin benoemen wat het standpunt is van de fractie Vrije Poldermensen ten aanzien van enkele agendapunten voor de juni-raad en andere actualiteit.

  • Toekomst Poldertoren
  • Raadsonderzoek Poldertoren
  • Uitvoering PvvP motie juni 2011: 'In ieder dorp 1 oplaadpunt OV-chipkaart'
  • Welke gemeentelijke bestuursfunctie is duur voor Noordoostpolder? En: welk duurder is beter?


PvvP • Vrije Poldermensen