VNG informeert over mogelijke gevolgen Miljoenennota

Woensdag 26 september 2012 16:08 door Helga Wiedijk

In een bijzondere ledenbrief stelt de Vereninging van Nederlandse Gemeenten ons op de hoogte van de voor gemeenten belangrijke voornemens van het kabinet en de gevolgen daarvan voor gemeenten. Het is nog onduidelijk in hoeverre de maatregelen in deze Miljoenennota, die is gebaseerd op het eerdere Lenteakkoord, door een nieuw kabinet zullen worden overgenomen. Desalniettemin hecht de VNG er aan de gevolgen voor gemeenten van de voorliggende Rijksbegroting in kaart te brengen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen kunnen immers wel degelijk gevolgen hebben voor de gemeenten.

Uit het 'Woord vooraf" van de bijzondere ledenbrief van de VNG

"In onze inzet van de gemeenten voor nieuwe kabinetsperiode "Samen sterker uit

de crisis" is recentelijk verwoord hoe de gemeenten in de komende periode samen

met het Rijk de financieel-economische crisis willen overwinnen. De gemeenten zijn ervan overtuigd dat

nieuwe perspectieven op het gebied van zorg, wonen en veiligheid alleen kunnen worden geboden door de

kracht van de samenleving zelf te benutten. Daarvoor zijn de betrokkenheid van de gemeenten - als eerste

overheid dichtbij de burger - én de voortvarende uitvoering van de decentralisaties in werken naar vermogen,

de jeugdzorg en de AWBZ, van cruciaal belang. Gemeenten willen in een partnerschap met het Rijk daarover

concrete en heldere afspraken maken."

Bron: vng.nl

PvvP • Vrije Poldermensen