Zitting Raad van State Bestemmingsplan De Deel

Dinsdag 21 augustus 2012 14:12 door Helga Wiedijk

dinsdag 21 augustus 2012

Persagenda

9.30 uur

(Verzet tegen eerdere uitspraak Raad van State over hogere geluidswaarden De Deel in Emmeloord)

10.00 uur

(Bestemmingsplan 'Emmeloord – De Deel, Stadshart' van de gemeente Noordoostpolder)

Zitting over het zogenoemde 'verzet' van Vereniging van Eigenaars Residence De Deel en andere inwoners van Emmeloord tegen een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In die uitspraak zijn hun beroepen 'kennelijk' ongegrond verklaard. De vereniging en de inwoners hadden beroepen ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder om hogere geluidgrenswaarden vast te stellen voor nieuwe woningen aan De Deel in Emmeloord. De woningbouw maakt deel uit van het bestemmingsplan 'Emmeloord – De Deel, Stadshart' dat de Raad van State vanochtend om 10.00 uur op zitting behandelt (zaaknummer 201200385/1). Volgens de vereniging en de inwoners deugde het akoestische onderzoek niet. De Raad van State heeft op 1 juni de bezwaren van de vereniging en de inwoners kennelijk ongegrond verklaard. De vereniging en de inwoners zijn het er niet mee eens dat hun beroepen ongegrond zijn verklaard zonder de zaak op een zitting te behandelen. Daarom komen zij tegen de uitspraak van 1 juni 2012 in verzet. De zitting zal uitsluitend gaan over de vraag of de Raad van State de beroepen zonder rechtszitting ongegrond mocht verklaren. (zaaknummer 201200396/2)

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Noordoostpolder van het bestemmingsplan 'Emmeloord De Deel, Stadshart'.

Het plan maakt het mogelijk het stadshart van Emmeloord uit te breiden door op het plein De Deel winkels, een supermarkt, woningen, kantoren, horeca en een theater te bouwen. Met deze uitbreiding wil de gemeenteraad de aantrekkingskracht van het stadshart vergroten en De Deel ontwikkelen als nieuwe, centrale openbare ruimte in Emmeloord. Tegen het plan komen de Vereniging van Eigenaars Residence De Deel en andere omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van appartementencomplex Residence De Deel dat in het gebied ligt. De vereniging en de omwonenden vrezen dat het plan leidt tot meer verkeersproblemen in het centrum. Volgens de omwonenden staat het verkeer in het centrum nu al regelmatig vast en zal dat erger worden als er meer woningen en winkels in het gebied gebouwd worden. Zij vinden dat de gemeenteraad de infrastructuur beter had moeten regelen in het bestemmingsplan. Ook betwijfelen zij de noodzaak van de bouw van meer winkels, woningen en kantoren in het gebied. De winkeliersvereniging Bedrijven Actief Noordoostpolder komt ook tegen het plan in beroep. Ook zij vindt dat het plan te veel winkels en kantoren mogelijk maakt. Volgens de vereniging had het nieuwe winkelgebied vooral beter verspreid had moeten worden over Emmeloord. Astore CIT B.V. is gevestigd in het centrum. Volgens het bedrijf leidt de bouw van winkels tot een zogenoemde ontwrichting van het voorzieningenniveau in Emmeloord. Het onderzoek dat de gemeenteraad daarnaar deed, deugt volgens het bedrijf niet. Verder vreest het bedrijf dat er gebouwd wordt voor leegstand. Daarom komt ook het bedrijf in beroep bij de Raad van State.

Zie ook de zaak met zaaknummer 201200396/2 die de Raad van State vandaag om 9.30 uur behandelt. Die zaak gaat over het zogenoemde verzet tegen een eerdere uitspraak van de raad van State over hogere geluidswaarden voor de nieuwe woningen aan De Deel. Het verzet is ingediend door de Vereniging van Eigenaars Residence De Deel en de andere omwonenden. (zaaknummer 201200385/1)


PvvP • Vrije Poldermensen