Onderzoek naar sloop Schokkererf

Vrijdag 17 augustus 2012 14:46 door Helga Wiedijk

NAGELE - De raad wil het Schokkererf in Nagele slopen. B en W gaan nu onderzoeken hoe dit past in de afspraken met de tijdelijke beheerder Carex en hoe sloop gefinancierd kan worden.


PvvP • Vrije Poldermensen