Bijzonder Nagele krijgt steun van het Rijk

Maandag 12 november 2012 11:02 door Helga Wiedijk

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 1,5 miljoen euro gereserveerd voor de toekomst van Nagele. Dit bedrag is bedoeld voor plannen die leiden tot behoud van de cultuurhistorische waarden. Nagele is een bijzonder monument van het Nieuwe Bouwen. Het werd als totaalconcept ontworpen door kopstukken uit de Nederlandse architectuur van de jaren vijftig. Nagele is een concreet voorbeeld van de maakbare samenleving en heeft kwaliteiten die meer aandacht verdienen. Aldus een persbericht van gemeente.


PvvP • Vrije Poldermensen