College begroot €150.000 voor een trefwoord

Maandag 5 november 2012 18:18 door Helga Wiedijk

In de commissie Bestuur Financiën Economie stelde de fractie Vrije Poldermensen de vraag aan het college over een onderdeel van de Programmabegroting 2013 (-2016) Traject Sezen: "waarom kiest college ervoor de raad te vragen in te stemmen met de koppeling van een ton aan een trefwoord zonder context?"

Het college kwam met vage bewoordingen in plaats van een overtuigende motivatie. Gezien antwoord op schriftelijke vragen is het zelfs niet ondenkbaar dat er in 2015 ook nog eens €50.000 nodig is, aangezien er naar de ervaring van Sezen ongeveer 2 tot 3 jaar nodig zijn voor een volledige transformatie. De PvvP komt in de raad van 13 november met een amendement op de Programmabegroting dat moet voorkomen dat de raad een ongewenst precedent schept door toekennen van budget aan een traject waarvan doel, middelen, tijdspad en financiële onderbouwing de raad onbekend zijn.

Want over welke transformatie of welk transitieproces gaat het eigenlijk?


PvvP • Vrije Poldermensen