Collegememo over uitspraak Raad van State De Deel

Donderdag 6 december 2012 17:42 door Helga Wiedijk

Het college heeft richting de raad met een memo gereageerd op een uitspraak van de Raad van State inzake Bestemmingsplan De Deel. Een tussenuitspraak, benadrukt college. De Raad van State zelf noemt een Beslissing. Een beslissing over de opdracht aan de gemeenteraad van Noordoostpolder. Uit de memo blijkt hoe het college het voor zich ziet om uitvoering te geven aan de beslissing van de RvS. De opdracht geldt echter de gemeenteraad en het is de gemeenteraad die verantwoordelijk blijft voor de wijze waarop de opdracht van de RvS uitgevoerd wordt.

Bestemming De Deel ligt (nog steeds) in handen van de coalitiepartijen

En dus ligt de verantwoordelijkheid voor de voortgang op de weg naar de heilloze (Provast) bestemming van De Deel als vanouds geheel bij coalitiepartijen CDA, PvdA, CU/SGP (die als vanouds kunnen rekenen op gedoogsteun van GroenLinks).

Interessant is dat de RvS o.a. stelt:

- op basis van het voornoemde onderzoek toereikend te motiveren dat de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is, dan wel een gewijzigde planregeling vast te stellen;

In het door het college geschetste te volgen traject, zit echter niet een beslismoment ingebouwd t.a.v. een eventuele wijziging van de planregeling op basis van een uitkomst van een nieuw onderzoek.

College verwacht kennelijk dat de uitkomst van het nieuwe nog uit te voeren onderzoek geen aanleiding zal geven tot wijziging van planregeling? Dan is het ook niet verbazingwekkend dat college zich nog beraadt "over de vraagstelling en onderzoeksmethodiek." Tuurlijk, je wilt met je onderzoek wel gegarandeerd gewenste uitkomsten genereren!


PvvP • Vrije Poldermensen