Schriftelijke vragen over uitspraak Raad van State Bestemmingsplan De Deel

Zondag 9 december 2012 14:25 door Helga Wiedijk

Lees hier de schriftelijke vragen die de Fractie Vrije Poldermensen stelt aan college. Aanleiding: de memo van College B&W van 6 december 2012 n.a.v. de Beslissing van de Raad van State over Bestemmingsplan De Deel. De uitspraak van de Raad van State van 5 december 2012 over Bestemmingsplan De Deel.


PvvP • Vrije Poldermensen