Discussienotitie Provinciale Staten Flevoland Kabinetsvoornemen samenvoeging provincies

Maandag 10 december 2012 14:39 door Helga Wiedijk

Op de Statendag Flevoland van woensdag 12 december 2012 wordt vergaderd over o.a. de Discussienotitie "Kabinetsvoornemen samenvoeging provincies". Van de PS Flevoland wordt gevraagd: Gestructureerd debat met Provinciale Staten en keuze voor strategie in de discussie over de provinciale samenvoeging."

Strategische agenda's

Ondertussen stelde de fractie Vrije Poldermensen in Noordoostpolder in de commissievergadering BFE van 29 oktober 2012 al de vraag in het vragenhalfuur aan college: "Lijkt het u niet verstandig dat wij ons in eerste instantie richten op een strategische agenda waarmee we anticiperen op strategische agenda's van andere overheden?" Waarop de burgemeester relativerend reageerde met: "We zijn heel erg actueel bezig. In Den Haag moet er nog gesproken worden over de kabinetsvoorstellen en wij gaan al strategische agenda's daarop inrichten ...."

Noordoostpolder is, gezien de GS Flevoland Discussienotitie voor de PS dus helemaal niet zo "heel erg actueel bezig". We lopen achter. Gelukkig neemt de raad donderdag 13 december 2012 een besluit over het te volgen "Traject Noordoostpolder in landsdelen" dat uiteindelijk moet resulteren in een standpunt van de raad.


PvvP • Vrije Poldermensen