Nieuwe Landschapsvisie Noordoostpolder: prachtig!

Dinsdag 9 oktober 2012 14:05 door Helga Wiedijk

Een week voor de themabijeenkomst van 8 oktober ontvingen de (burger)raadsleden de visie op het landschap Noordoostpolder van landschapsarchitecten Feddes/Olthof 'landschap van rust en regelmaat'. Een prachtige visie vindt de fractie Vrije Poldermensen.

Wat de fractie Vrije Poldermensen betreft mag deze visie van kaft tot kaft gelden als leidend beginsel voor de toekomstige inrichting van Noordoostpolder. 1 op 1 overnemen in Structuurvisie! Voor 100% vertalen in beleid!

Een landschapvisie die tot stand is gekomen na workshops waarin ook de LTO ruim vertegenwoordigd was is een prima onderlegger voor de Structuurvisie en beleid landelijk gebied. Wanneer het college ervoor kiest deze landschapsvisie het uitgangspunt e laten zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen kan er evenwicht ontstaan tussen het economische belang van (agrarische) ondernemers en het belang van het behoud van landschap met een grote cultuurhistorische waarde.

De visie van Feddes/Olthof op Noordoostpolder is van een heldere krachtige eenvoud die verrassend vanzelfsprekend aansluit bij de heldere krachtige eenvoud van het ontwerp van Noordoostpolder.

Goede zaak dat college uitgenodigd heeft tot deze visie! Al heeft dat wel lang geduurd ....


PvvP • Vrije Poldermensen