Terugblik themabijeenkomst Structuurvisie

Dinsdag 9 oktober 2012 17:54 door Helga Wiedijk

Naast de Landschapsvisie ontvingen de (burger)raadsleden een week voor de themabijeenkomst van 8 oktober ter voorbereiding ook 'Belangrijkste vraagstukken Structuurvisie Noordoostpolder'. Op daadwerkelijke voorbereiding door commissieleden en dus organiseren van een interactief gedeelte met inhoudelijke diepgang leek de gemeentelijke projectorganisatie echter bij voorbaat niet te hebben gerekend.

Structuurvisie Noordoostpolder heeft afgelopen jaren al vaker op de agenda gestaan en er is nu opnieuw begonnen aan het ontwikkelen van een visie op de bestemming en inrichting van het landelijk gebied Noordoostpolder.

Is 3X Structuurvisie scheepsrecht?
In 2009 ging Bureau Vijn aan de slag met de Structuurvisie Noordoostpolder. Over de gepresenteerde potloodschetsen waarin inderdaad de contouren van Noordoostpolder herkenbaar waren, konden inwoners hun zegje doen in Van der Valk bij kaarslicht en een glaasje wijn. In 2010 werd de visie van Bureau Vijn vervangen door de visie van Oranjewoud genaamd 'De Tweede Oplevering'. College dacht toen al in de fase van de Uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie te zijn aanbeland. Nooit meer iets vernomen over die 'vijfde laag' uit De Tweede Oplevering ....

Nu lijkt KuiperCompagnons zich over de ruimtelijke ordening van Noordoostpolder te gaan buigen. Een hele vooruitgang, dit bureau met historische kennis van en betrokkenheid bij Noordoostpolder staat garant voor kwaliteit. Maar wat zegt dit onderhand over het vermogen van het college c.q. directieteam om projecten als een Structuurvisie op te zetten en aan te sturen? We beginnen nu voor de derde keer overnieuw!

Bij Van der Valk stonden de dames van Bureau Vijn en wethouder Schutte nog luchtig en vlotjes een en ander aan inwoners uit te leggen, zo moeilijk was het allemaal niet: Noordoostpolder inrichten met functies verdeeld over vijf taartpunten. Van de noodzaak van een milieueffectrapportage (m.e.r.), impact van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als onderdeel van Natura 2000 en gevolgen van bemoeienis van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) nog geen benul. Wij regelen als gemeente toch immers zelf zaken binnen onze gemeentegrenzen?

Gelukkig zijn er overheidsinstanties die niet in de eerste plaats aan de economische belangen van de (agrarische) ondernemers van een gemeente denken, maar die onder andere ook een verantwoordelijkheid voelen voor behoud van het culturele erfgoed dat Noordoostpolder als geheel is.

Moodboards: ... wiens feestje is zo'n themabijeenkomst eigenlijk?
Het is interessant eens te beschouwen hoe de raad in het proces van beleidsontwikkeling richting Structuurvisie 'wordt meegenomen'. Meegenomen door .... ja, door wie? In de raadzaal zaten tijdens de themabijeenkomst twee rijen in- en externe specialisten die het raadsklasje door de presentaties en een interactief gedeelte gingen loodsen. Wat gepresenteerd werd hadden we weliswaar reeds kunnen bestuderen, maar het stellen van relevante vragen over de inhoud leek niet echt de bedoeling. Er werd een proces van beleidsontwikkeling geschetst en waar dat in moet resulteren, maar die schets lag niet in het verlengde van eerdere Structuurvisie gerelateerde presentaties. Geen zicht op een heldere beleidslijn of de verantwoording waarom de eerdere lijn achteraf niet zo helder bleek.

In een memo voorafgaand aan de themabijeenkomst was ons uitgelegd hoe we de stukken moesten zien en dat we zouden worden 'uitgedaagd zelf een mening te vormen'. Als dan tijdens de themabijeenkomst het begrip 'moodboard' valt en we in groepjes opgedeeld gaan worden, dan weet je genoeg: het raadsklasje gaat fröbelen en naderhand geloven dat zij met een heus werkstuk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van beleid.

Een vermoeiend circus en dat alleen om een paar vellen papier met rode en groene stickers te kunnen scoren op grond waarvan een persbericht verstuurd kan worden 'Aan de slag met buitengebied Noordoostpolder' en waardoor in januari gesteld kan worden dat de raad input heeft geleverd en dat die verwerkt is. Benieuwd op welke punten het keuzedocument van januari 2013 wezenlijk verschilt van de Belangrijke punten Structuurvisie Noordoostpolder van nu. Ik kan nu al de inleidende teksten bij dat keuze document bedenken: "in oktober 2012 heeft u in een interactieve sessie tijdens themabijeenkomst aangegeven ..... bladiebladiebla".

Ik was erbij en heb niets gemerkt van nadenken als gevolg van interactieve prikkels. Sterker nog: de uitnodiging tot simplistische gekrakeel bij een serie afbeeldingen van poldervraagstukken verhinderde ieder nadenken.

Raad geïnformeerd en raad 'betrokken', mission completed?


PvvP • Vrije Poldermensen